Waarom stichting Mestleed

Tussen het verleden en het heden zijn ontzettend veel dingen goed gegaan en jarenlang onderzoek heeft heel veel opgeleverd aan kennis. Nieuwe productie technieken en voedingsmiddelen technologie. Bodemkunde en alles wat er allemaal nog steeds meer wordt ontwikkeld.

Zo rond het jaar 1900  werden er zo geleidelijk aan steeds meer dingen ontwikkeld om de voedselproductie te stimuleren  voor de steeds grotere mensenmassa’s. Daar mogen we best trots op zijn met zijn allen. Een goede stimulans werd er gegeven door de opkomende industrialisering om betere machine,s en nieuwe methode,s te ontwikkelen tot het huidige niveau.

Ook de komst van gewasbescherming en geneesmiddelen hebben een  belangrijke bijdrage geleverd aan de huidige voedselvoorziening / welvaart en ons allen welzijn.

Onder de volgende kolommen houden we ons beperkt  tot bemestingsvraagstukken van de grond en de chemische belasting van dezelfde grond.

  • Het stapel effect van chemische stoffen in de bodem waar de bodem niks mee kan en het bodemleven door vernield wordt.
  • Dit lijdt tot grote verstoringen van het biologisch evenwicht in de grond/plant/dier en voeding voor de mens.
  • Tevens de grootte energieverspilling die optreed bij de productie van kunstmest terwijl wij als landbouw mineralen zat hebben, maar door hedendaagse wetgeving ons wordt verboden om die optimaal te gebruiken.
  • Als alle poolijs gesmolten is en Den Haag onder water staat, misschien  veranderd er dan nog iets aan het landbouw beleid.
  • Omdat het grondgebruik centraal moet staan als uitgangspunt.
  • Omdat  alle mestwetgevingen tot nu toe hebben gefaald.
  • Bemesten op basis van tonnen maal gehaltes en niet op basis van gemiddelden zonder enige onderbouwing van de wetgever.

Centraal als uitgangspunt van de wetgeving moet zijn:

Input is Output daar waar de gewassen om vragen met uitsluiting van chemische vervuiling van de bodem (herstel biologisch evenwicht). Dit alles op basis van organische bemesting  voor herstel en behoud van natuurlijk waarden  voor de productie van natuurlijke producten van hoge kwaliteit. Het op maat mengen van Organische Mest daar waar het gewas om vraagt.

Stankvrij aanwenden: want stank van mest is verlies van diverse stikstofverbindingen in de lucht.

Op deze manier worden verspilling van energie en mineralen tegen te gaan. En wordt de landbouwgronden weer schoon en natuurlijk. Op deze manier wordt de kwaliteit van onze producten enorm verbeterd en gaat de totale landbouw richting biologisch. Het resultaat is een enorme milieuwinst en kostenbesparing voor de landbouw.

Het enigste probleem is dat onze overheid zich door andere belangen laat leiden en horende doof en ziende blind is voor de geluiden uit de praktijk. Dat is momenteel het grootste gevaar voor de volksgezondheid en ons leefmilieu. Lees hier alles over het verleden, het heden en de toekomst van ons mestbeleid.

Hieronder ziet u in een korte film, de gevolgen van de Schouten Blunder en de fosfaatrechten doofpot van het Ministerie van Landbouw.

 

Wij zijn met ons allen beland op een kritisch punt. Het roer moet om. Vandaar de stichting Mestleed.