Waarom stichting Bouwleed

Als opdrachtgever van een bouwproject ben je bereid om een diepte investering te toen in een bouwwerk. Je brengt daarvoor je wensen bekend bij de aannemer en de architect, vervolgens volgt het vergunningen traject. En daarna het tot stand komen van het bouwwerk zoals met iedere instantie en belanghebbende is afgesproken. Als alles is uitgevoerd zoals is afgesproken zijn er geen problemen.

Als opdrachtgever heb je wel een wensenpakket voor het te bouwen project, maar bijna nooit de specifieke kennis in huis om om dit alleen te kunnen. Daarvoor huur je dan een architect in en als die er niet uit komt schakelt die weer op zijn beurt weer een constructeur in.

Is dit traject afgerond dan volgt de vergunningsaanvraag bij de desbetreffende instantie die alsnog de kennis in huis moet hebben om alles na te checken of het te bouwen object wel voldoet aan alle eisen van deugdelijkheid. Als  alles op papier is gezet komt de aanbesteding van de bouwopdracht en zal de aannemer zich moeten houden aan de bovengenoemde opdracht, want daarvoor wordt hij betaald.

Vervolgens wordt de opdracht aan een aannemer vergund en verleend,  waarvan je denkt dat de kwaliteit prijs verhouding het best is gewaarborgd.

Voorkeur:
Een aannemer de veel van deze soort  gelijke opdrachten uitvoert en zich uitgeeft als specialist op zijn vakgebied.
De opdrachtgever is hiervan op de hoogte anders had hij wel een andere benaderd.
De architect weet dit vaak ook.
Idem de Gemeente die de vergunning verleend weet wie er bouwt.

Beiden komen om toerbeurten kijken en zien wel de vorderingen maar vaak niet de fouten die er zijn gemaakt (omdat een ieder vertrouwd op de vakkennis van de aannemer). Als opdrachtgever denk je dat alles goed geregeld is met een aannemer die veel stallenbouw doet en met de problematiek goed bekend is.

En daarbij het vertrouwen heeft gewonnen van veel opdrachtgevers.

Zoals:

  1. De diverse eerdere opdrachtgevers
  2. De diverse architecten/bureau,s
  3. De diverse Gemeentes die deze vergunningen hebben verleend.

En iedereen draait in dat systeem mee.

Veel voorkomend probleem:
Bij oplevering is iedereen tevreden, het bouwwerk is opgeleverd en betaald. Maar dan blijkt op een bepaald moment dat de aannemer flink heeft geknoeid.  

Dan begint de ellende pas goed…
Verkeerde materialen en  constructies heeft gebruikt. Verkeerde mengverhoudingen e.d. Afgeweken van de bouwtekening eigen interpretaties toegepast wat later verkeerd uitpakt. Materialen onder verkeerde omstandigheden heeft gebruikt: zoals invloed vorst / regen of hitte.

Afwijken van maatvoeringen die door het vertrouwen van de diverse  architecten en de bouwinspectie ven de Gemeente niet opvallen. Vervolgens blijkt een tijd na oplevering van het bouwwerk en  dan kan soms lang of kort zijn voordat het eigen gebrek zich aandient, wat bij de oplevering of daarvoor niemand is opgevallen.

Als opdrachtgever van een bouwproject kom je nu direct in problemen. Iedereen is betaald, iedereen heeft een deelopdracht gehad bij de totstandkoming van het bouwwerk. Als opdrachtgever stapelen de problemen nu snel op. Hoe hou ik de productie /opslag en mijn bedrijfsvoering in stand bij instorting lekkage storm enzv.

Wat is de oorzaak van deze calamiteit
Duur van het herstel / tijdstip van herstel ( zomer/winter) met alle gevolgen van dien.
Wie is er aansprakelijk voor deze schade??  Bij bouwwerken zijn altijd meerdere partijen bij  betrokken.
Afschuif systeem van de ene instantie op de andere. Verzekeringen die niet willen meewerken omdat het altijd aan de andere partij ligt. Financiële gevolgen zijn altijd dramatisch omdat het om diepte investeringen gaat.

En als opdrachtgever wordt je vaak opgezadeld met jarenlange procedures en kosten.

Lees hier waar wij alles stichting voor staan en wat het doel van de stichting is.