Pelleboer Hasselt/Zwartewaterland

25 jaar geleden is de drijfmest kelder(s) van de familie Pelleboer ingestort. Nadat deze 2 jaar daarvoor gebouwd was door bouwbedrijf Van der Klogt uit Hasselt. Hieronder vindt u op chronologische wijze, het verloop van de feiten, waarbij het bouwbedrijf, de gemeente en de Raad van arbitrage voor bouwnijverheid, ieder een eigen rol hebben gespeeld.
Onder de kopjes hieronder kunt u alle documentatie inzien van desbetreffende partij.