Mestbeleid Min. van LNV

Probleemstelling: 

De complete waanzin van het jarenlang gevoerde ‘hokus-pokus’ mestbeleid van het Ministerie van Landbouw. Waar betrouwbare onderzoeksgegevens en onderbouwing naar jarenlang vragen niet verkrijgbaar zijn.

Dit stuk is een reactie op het artikel op Boeren.nu, van 15 juni j.l. inzake de WUR blokkeert vrijgave Ammoniakdata – https://www.boeren.nu/topic/150850/

Het jarenlange gevoerde beleid door uw Ministerie van Landbouw is nergens meer uit te leggen. Erger nog, men kan het zelf ook niet meer uitleggen en onderbouwen. Een transparante overheid met dito onderzoeken is een must voor duurzame landbouw op lange termijn. Voor duurzame productie, wat de landbouw behoord te zijn, is goed, wetenschappelijk onderzoek vereist. Er is Llndbouwkundige toetsing van wetten en regels nodig die helder en consistent zijn om te komen tot duurzame productie en behoudt van onze planeet!

  • Het jarenlange gevoerde hak-op-de-tak beleid van uw Ministerie leid tot niets en iedereen is slachtoffer, inclusief milieu en dierenwelzijn.
  • Verdere financiële uitholling van landbouwbedrijven is voor de zoveelste keer een feit.
  • De geestelijke nood bij agrarische ondernemers veroorzaakt door dit jarenlang wanbeleid op onderzoeksgegevens die fraudeleus blijken te zijn is enorm.
  • Het blijkt gewoon in de praktijk dat de bemestingsbehoefte van de grond zowel in mineralen en organische stof veel groter is dan de ruimte die de wetgever  op papier bied.
  • Praktijkonderzoek en testen zijn niet verkrijgbaar om daaraan bedrijfsvoeringen te toetsen.
  • Dit leidt al jaren tot grote spanningen tussen de agrarische ondernemers en de overheid. Mede het feit dat het jarenlange verkeerde beleid op onderzoeksgegevens die niet blijken te kloppen ook nog eens een keer door diezelfde overheid wordt afgedwongen met torenhoge boete’s, maakt de stres en ellende compleet.
  • De druk uitgeoefend op de landbouw met verkeerd beleid verstoord in ernstige mate het biologisch evenwicht in de hele keten van  bodem /plantengroei / diervoeding / en voeding voor de mens.

Lees ook het naslagwerk hieronder:

De Minas en de huidige Fosfaat wetgeving is de zoveelste rekenkundige en papieren flop, omdat het niks zegt over bodemgebruik en de bescherming hiervan. Investeren hierin is gewoon weggegooid geld en verzwakt de bedrijven en de internationale concurrentie positie van de Nederlandse landbouw. Omdat de huidige fosfaat wet ook niks met duurzaam grondgebruik te maken heeft.

Fosfaat is gewoon een mineraal uit de totale bemestingsketen en hoort gewoon in de bemestingscurve thuis net als alle andere mineralen daar waar een gewas om vraagt en nodig heeft om optimaal te kunnen groeien. Betrouwbaar onderzoek als grondslag voor de huidige fosfaatwetgeving is momenteel niet aanwezig dus weer een wetgeving die is gebaseerd op drijfzand met een dito boete systeem daaraan gekoppeld.

Het is dan ook een schaamteloze vertoning wat u als Ministerie van Landbouw laat zien dat er vanuit diverse invalshoeken onafhankelijk van elkaar door diverse ondernemers gevraagd is naar de onderbouwing van de huidige en de vorige mestwetgevingen Dat u deze informatie niet geeft, of u niet heeft , maar essentieel is voor duurzame landbouw en productie van goed voedsel.

De totale schade die uw organisatie de Nederlandse landbouw/ bevolking en milieu aanricht is enorm met de daarbij gepaard gaande grote verspilling van nuttige grondstoffen.

Lees ook de brieven en video’s hieronder: