Home

Bouw- en Mestleed komt helaas veel voor in agrarisch Nederland. Deze stichting brengt de schadegevallen in beeld en probeert inzage te geven in het (wan)beleid van overheden en bouwbedrijven. Instanties die er voor de boeren zouden moeten zijn maar die het houden van een boerenbedrijf eerder in de weg zitten dan dat zij ondersteuning bieden.

Waarom bouwleed?

Omdat deze twee aspecten van het boeren bedrijf vaak problemen opleveren. Een boeren bedrijf heeft als grootste last de investering van het vastgoed. Stallen en schuren zijn noodzakelijk voor de dagelijkse werkvoering. Het vereist een grote investering die direct terugverdiend moet worden. Leidt uw bedrijf bouwschade? Dan komt dat dubbel aan, u bent niet meer productief, de kosten gaan door en de bouwschade moet verholpen worden. Zo snel mogelijk!

Ga naar Bouwleed

Waarom mestleed?

Omdat wij vinden dat de focus op het vlak van mestwetgeving verkeerd ligt. Het grondgebruik moet centraal staan. Bemesten op basis van tonnen maal gehaltes en niet op basis van gemiddelden zonder enige onderbouwing (van de wetgever). Centraal in het uitgangspunt van de wetgeving moet zijn: Input is Output daar waar de gewassen om vragen met uitsluiting van chemische vervuiling van de bodem (herstel van het biologisch evenwicht).

Dit alles op basis van organische bemesting voor herstel en behoud van waarde voor de productie van natuurlijke producten van hoge kwaliteit. Het op maat mengen van Organische Mest daar waar het gewas om vraagt.

Stankvrij aanwenden: want stank van mest is verlies van diverse stikstofverbindingen in de lucht. Op deze manier worden verspilling van energie en mineralen tegen gegaan en worden de landbouwgronden weer schoon en natuurlijk. Zo wordt de kwaliteit van onze producten enorm verbeterd en gaat de totale landbouw richting biologisch.

Enorme milieuwinst en kostenbesparing  voor de landbouw. Het enigste probleem is dat onze overheid zich door andere belangen laat leiden en horende doof en ziende blind is voor de geluiden uit de praktijk. En is daarom momenteel het grootste gevaar. Voor de volksgezondheid en ons leefmilieu.

Op deze website willen wij waarschuwen, tips geven en gevallen van gedupeerde bedrijven laten zien, om zodoende overheden en bedrijven wakker te schudden en op de vingers te tikken.

Ga naar Mestleed